De praktische toepassing van de cursus

  • Allereerst is er een intakeprocedure. Hierin wordt uitgebreid aandacht geschonken aan je persoonlijke omstandigheden en de eventuele klachten. Tevens wordt je adempatroon en de hartslag geanalyseerd, zowel in rust als tijdens inspanning. Er wordt een gestandaardiseerde conditietest afgenomen om te bepalen hoe je verantwoord je training kunt opbouwen. Op basis van de intake ontvang je een verslag en een voorstel voor het te volgen trainingsschema. In samenspraak met de cursist wordt het trainingsschema en de trainingsbelasting opgesteld.
  • Het schema bestaat uit 12 weken. De praktijk leert dat dit voldoende is om een echte gedragsverandering tot stand te brengen. Na afloop van iedere training kijken we of je trainingsschema nog passend is. Er wordt gewerkt met wekelijkse scorelijsten (logboek). Halverwege de cursus volgt er een tussenevaluatie. Tevens is er de mogelijkheid om fysiotherapeutisch advies in te winnen bij blessures.
  • De cursus eindigt met een evaluatie en de conditietest om de resultaten van de trainingen individueel te bespreken. Tijdens de eindevaluatie kan ook een eventuele doorverwijzing naar bestaande loopgroepen worden besproken.