Stappenplan

VASTSTELLEN BEGINSITUATIE

Er wordt opgestart met een algehele intake, die afhankelijk van de klachten van de cliënt kan worden gecomplementeerd met het invullen van een vragenlijst om een indruk te krijgen van de mentale gesteldheid en ziekteperceptie ( 4 DKL, BDI of IPQ-K). Verder wordt door middel van een submaximale fietstest de fysieke conditie bepaald.

OPSTELLEN TRAININGSPROGRAMMA

Er wordt een trainingsprogramma op maat gemaakt, waarbij altijd individuele, realistische doelen gesteld worden in samenspraak met de deelnemer.

UITVOEREN VAN HET TRAININGSPROGRAMMA

Een uitgangspunt is dat verbetering van het uithoudingsvermogen en de afname van psychische klachten samengaan. Als (hard)lopen minimaal een halfuur wordt volgehouden, volstaat dit om de positieve effecten van runningtherapie te mogen verwachten. De intensiteit van het hardlopen is zodanig dat de deelnemer nog in staat is om te praten. Indien gewenst kan er met een hartslagmeter gewerkt worden. Er kan individueel getraind worden met de runningtherapeut (één op één) of in groepsverband (groepjes van 4-5 personen).

Tijdens en na de training wordt de runningtherapie ondersteund met reflectiegesprekken.

NAMETING en evalueren van de resultaten

Hierbij worden de testen en metingen die bij aanvang zijn gedaan herhaald.

Door middel van de testresultaten worden de conclusies met betrekking tot verandering van mentale en fysieke gesteldheid inzichtelijk gemaakt.

AFSLUITEN VAN DE BEGELEIDINGSPERIODE

Na afloop van de begeleidingsperiode is het van belang dat de deelnemer in staat is het aangeleerde zelfstandig voort te zetten. Omdat dit individueel bepaald is wordt er een advies op maat gegeven voor voortzetting van de training. Dit kan via regionale atletiekverenigingen of reguliere loopgroepen. Ook binnen Runningtherapie Enschede bestaan mogelijkheden voor de deelnemer om zijn/haar loopervaringen te continueren.

VERWIJZEN

U kunt verwijzen via contact en aanmelding

De runningtherapie wordt gegeven door opgeleide therapeuten